Process ExpressProcess Express

Sterke processen bij de RSD

Written by: http://processexpress.nl/user/2

Onder aanvoering van een procesdenkend management is de afgelopen maanden hard gewerkt in het project "Herontwerp Levensonderhoud".

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug heeft een stevige professionaliseringsslag gemaakt. Eén van de onderwerpen was het in de grip krijgen én verbeteren van de processen rondom Levensonderhoud.

In een reeks workshops is samen met de mensen vanuit het proces, gekomen tot een herontworpen proces, inclusief de implementatie van tal van verbeteringen.

Tegelijk heeft het management besloten de continuïteit van de processen te borgen door het installeren van Proceseigenaarschap. Na een zorgvuldige definitie van de rol van proceseigenaar, zijn de proceseigenaren aangewezen en zijn aan de slag gegaan.

Met plezier kijken wij terug op de co-creatie tijdens dit project en wij zijn er van overtuigd dat de RSD KRH een grote stap vooruit maakt in het bedienen van haar klant.