Process ExpressProcess Express

Proceseigenaarschap Whitepaper #2.3 gelanceerd

Written by: http://processexpress.nl/user/2

Wat is de toegevoegde waarde van Proceseigenaarschap?

Deze vraag staat centraal in de tweede Whitepaper uit de reeks 'Proceseigenaarschap, hoe werkt het?'.

Nadat in het eerste deel (WP #2.2 Roldefinitie) helder is geworden wat de rol van de proceseigenaar zou moeten zijn, kan de discussie gevoerd worden.

Het is duidelijk wat uw team verstaat onder de rol van de 'proceseigenaar'. Dus nu rest de vraag: in hoeverre is het voor de organisatie een goede zaak om deze rol te introduceren.

 

De Whitepaper #2.3 toont u de Toolbox voor Toegevoegde Waarde die u kunt inzetten op zoek naar het antwoord op de vraag:

"Als Proceseigenaarschap de oplossing is, wat is dan het probleem?"

 

U kunt deze Whitepaper downloaden via deze website onder tabblad Prakthode Grip.

 

Of volg deze link naar de pagina met de artikelen over Proceseigenaarschap.