Process ExpressProcess Express

Kata in de praktijk toegepast

Written by: http://processexpress.nl/user/2

Het cluster Werk & Inkomen van de Gemeente Rotterdam is begonnen, onder de noemer van Rotterdams Verbeteren, met het continu verbeteren van de processen.

Dit betreft de 7e en laatste stap in de Prakthode Grip. Wij hanteren hier de Lean principes, met als verbijzondering de KATA methodiek voor continu verbeteren. 

De KATA methodiek is op te delen in 'de verbeter KATA' en 'de coaching KATA'. T.a.v. de Verbeter KATA gaan op alle managementniveaus de leidinggevenden aan de slag met het continu verbeteren van hun werk en aansturing van hun afdeling. Vanuit de visie van de afdeling worden de uitdaging en de doeltoestand benoemd. In kort cyclische stappen wordt vanuit de huidige situatie naar de doeltoestand toegewerkt. Na het zetten van iedere stap wordt gekeken wat er is gerealiseerd en geleerd in het bereiken van de doeltoestand.

De directie van W&I draagt het Rotterdams Verbeteren uit en laat voorbeeldgedrag zien richting de organisatie.

T.a.v. de Coaching KATA is er ter ondersteuning van de leidinggevenden een team ingericht. Hierin zitten medewerkers uit de organisatie die zijn opgeleid als Kata mentor voor de leidinggevenden. Zij coachen de leidinggevenden bij het uitvoeren van het Rotterdams Verbeteren op hun afdeling.

Sinds begin dit jaar is Process Express betrokken bij het ondersteuningsteam als KATA mastercoach en draagt zo graag haar steentje bij aan het Rotterdams Verbeteren.