Process ExpressProcess Express

Geen woorden .... maar processen!

Written by: https://processexpress.nl/user/2

Sinds 2013 is Process Express al betrokken bij het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Aanleiding was de transitie, de decentralisatie van de zorg voor Jeugd, Jongeren en Volwassenen naar de gemeenten. Binnen dit cluster hebben we verschillende werkzaamheden verricht, variërend van het faciliteren van managementsessies tot het opzetten van processen voor het klantproces in de Sociale Wijkteams.

 

Recentelijk is daar een leuk, uitdagend project bijgekomen: het project Administratie Organisatie Jeugd & Jongeren. In dit project rollen we procesmanagement uit binnen het cluster, waarbij we gebruik maken van onze Grip-prakthode om onder andere procesconventies op te stellen en proceseigenaarschap in te richten en te implementeren.

 

Weer een goed voorbeeld hoe breed onze prakthode "Grip" toepasbaar is!